מערכות נלוות


חלק נוסף בבניה הירוקה, הוא להשתמש במשאבים שנמצאים לרשותנו באופן טבעי, ומעבר לתכנון הבית, ישנם מערכות נלוות שניתן לשלב בבניית הבית.

ביוגז
מערכת סולרית
קמין מסה
מים אפורים
גג צומח