יורט סטודיו

יורט סטודיו

מרחב הרמוני מושלם בעבור סדנאות ומפגשים


מבנה בעל מפתח רחב ללא עמודי תמך

ניתן להוסיף חדר שירותים וחדר קבלה פנימיים או חיצוניים למבנה

אסתטיקה ייחודית

משתלב בנוף ומייצר סביבה הרמונית

שימוש בחומרים בעלי תקן ואחריות ארוכת טווח

אישורי מהנדס לכל דגם

Skip to content